Nhà Ký Túc Xá Sinh Viên Trường Đại Học Kiểm Sát
Nhà Ký Túc Xá Sinh Viên Trường Đại Học Kiểm Sát

Nhà Ký Túc Xá Sinh Viên Trường Đại Học Kiểm Sát

Tháng 05 năm 2015 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà thầu của Dự án Nhà ký túc xá sinh viên - Dự án cải tạo mở rộng trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát - Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần xây dựng và chuyển giao công nghệ 678.

Công trình: Nhà ký túc xá sinh viên - Dự án cải tạo mở rộng trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát - Tòa nhà 11 tầng. Tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Số hợp đồng tham gia: 2504/2015/HĐKT về Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác, ống xả rác inox.

>>> Các công trình thi công khác:

- Khu đô thị Nam Thăng Long 

- Cung cấp lắp đặt hệ thống thu rác inox Nhà hành chính - Đại học kiểm sát