Nhà Hành Chính-Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội
Nhà Hành Chính-Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Nhà Hành Chính-Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Tháng 04 năm 2015 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà thầu của Dự án Nhà Hành Chính-Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội - Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp Tây Hồ.

Công trình: Nhà Hành Chính-Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội - Tòa Nhà 15 tầng. Tại Tây Hồ, Hà Nội. Số hợp đồng tham gia: 10/2015/HĐKT về Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác inox.

Các công trình khác:

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác Nhà Ký Túc Xá Sinh Viên Trường Đại Học Kiểm Sát

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác Nhà Công Vụ BTL Cảnh Sát Biển