Nhà Công Vụ BTL Cảnh Sát Biển
Nhà Công Vụ BTL Cảnh Sát Biển

Nhà Công Vụ BTL Cảnh Sát Biển

Tháng 01 năm 2015 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà thầu của Dự án Nhà Công vụ BTL Cảnh Sát Biển - Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên 29.

Công trình: Nhà Công vụ BTL Cảnh Sát Biển - Tòa Nhà  15 tầng. Tại Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội. Số hợp đồng tham gia: 12/CTY29 về Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác, ống xả rác inox.

>> Các công trình khác:

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thoát rác Nhà Hành Chính-Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Nhà máy công ty VIETNERGY