Khu Liên Cơ Quan Tỉnh Bắc Giang
Khu Liên Cơ Quan Tỉnh Bắc Giang

Khu Liên Cơ Quan Tỉnh Bắc Giang

Tháng 01 năm 2014 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà thầu của Dự án Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang - Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần xây dựng và Thương mại Lam Sơn.

Công trình: Khu liên cơ quan Tỉnh Bắc Giang - 11 tầng. Tại Khu quảng trường 3/2 thành phố Bắc Giang. Số hợp đồng tham gia: 05/ HĐKT/2014 về Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác inox, ống thoát rác, ống xả rác,...

>>> Xem thêm các dự án khác

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác Tòa nhà Lilama 52 Lĩnh Nam

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác Tòa nhà C14 Bộ Công An