Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Nhà máy Number one
Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Nhà máy Number one

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Nhà máy Number one

Tháng 04 năm 2014 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà Cung cấp, lắp đặt Hệ thống quả cầu thông gió inox - Chủ đầu tư: Công ty TNHH đầu tư kỹ thuật 4D.

Công trình: Nhà máy Number one. Tại: Phủ Lý, Hà Nam - Số lượng: 126 quả. Số hợp đồng tham gia: 16.04/2014/HĐKT, về Cung cấp và lắp đặt hệ thống quả cầu thông gió inox.

>> Các công trình khác:

- Chi cục thuế Hà Nội

- Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox công ty Foseca