Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox
Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Tháng 01 năm 2015 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà Cung cấp, lắp đặt Hệ thống quả cầu thông gió inox - Chủ đầu tư: Công ty TNHH VIETNERGY.

Công trình: Nhà máy công ty VIETNERGY. Tại: Lô CN2, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội - Số lượng: 40 quả. Số hợp đồng tham gia: 181/2015/HĐKT, về Cung cấp và lắp đặt hệ thống quả cầu thông gió inox.

>>> Công trình khác:

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác Nhà Công Vụ BTL Cảnh Sát Biển

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác Tổ Hợp Thương Mại Dịch Vụ Và Căn Hộ The Pride