Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox
Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Tháng 05 năm 2013 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà Cung cấp, lắp đặt Hệ thống quả cầu thông gió inox - Chủ đầu tư: Công ty TNHH MDA E&C.

Công trình: Nhà máy FLEXCOM VINA. Tại: Khu công nghiệp Đông Thọ, Bắc Ninh - Số lượng: 28 quả. Số hợp đồng tham gia: MDA 2013-0511-SONMY, về Cung cấp và lắp đặt hệ thống quả cầu thông gió inox.

>> Các công trình khác:

- Cung cấp và lặp đặt hệ thống ống thu rác, ống thoát rác Học Viện Tư Pháp

- Cung cấp và lắp đặt hệ thống ống thu rác, ống xả rác chi cục thuế Hà Nội

Viết bình luận: