Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox
Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Tháng 07 năm 2013 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà Cung cấp, lắp đặt Hệ thống quả cầu thông gió inox - Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM và DVKT Nhà Việt.

Công trình: Nhà xưởng công ty Foseca. Tại: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh - Số lượng: 16 quả. Số hợp đồng tham gia: 16.08/2013/HĐKT, về Cung cấp và lắp đặt hệ thống quả cầu thông gió inox.

>> Các công trình thi công, lắp đặt khác:

- Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Nhà máy Number one

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Nhà xưởng công ty Foseca