Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox
Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Tháng 08 năm 2013 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà Cung cấp, lắp đặt Hệ thống quả cầu thông gió inox - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Foseca Việt Nam.

Công trình: Nhà xưởng công ty Foseca. Tại: Khu công nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh - Số lượng: 24 quả. Số hợp đồng tham gia: 16.082013/HĐKT, về Cung cấp và lắp đặt hệ thống quả cầu thông gió inox.

>> Các công trình khác:

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Nhà xưởng công ty Foseca

Cung cấp, gia công và lắp đặt hệ thống khí tươi và quạt Nhà tái định cư 310 Minh Khai