Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox
Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox

Tháng 08 năm 2014 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà Cung cấp, lắp đặt Hệ thống quả cầu thông gió inox - Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hồng Hà.

Công trình: Nhà xưởng công ty Cổ Phần Thuận Đức - Số lượng: 60 quả. Số hợp đồng tham gia: 082014/HĐKT/HH-SM về Cung cấp và lắp đặt hệ thống quả cầu thông gió inox.

>>>> Các công trình khác:

- Cung cấp lắp đặt quả cầu thông gió inox Khu công nghiệp Phúc Khánh

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác inox Khu thương mại và nhà ở 25 phố Tân Mai