Công Trình Học Viện Tư Pháp
Công Trình Học Viện Tư Pháp

Công Trình Học Viện Tư Pháp

Tháng 03 năm 2013 công ty TNHH Kim khí Sơn Mỹ là nhà thầu của Dự án đầu tư xây dựng công trình học viện Tư Pháp, Hà Nội - Chủ đầu tư: Chi nhánh công ty Cổ phần xây lắp và SXCN- Xí Nghiệp xây lắp 3.

Công trình: XL2-Nhà thư viện và hành chính, XL3-Nhà học và hội trường - Tòa Nhà 13 tầng. Tại Mai Dịch, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Số hợp đồng tham gia: 1603/2013/HĐKT về Cung cấp và lắp đặt hệ thống thu rác inox, ống thoát rác inox.